Opgericht 12 oktober 1993

Vereniging voor verzamelaars van plaatfouten en  andere bijzonderheden op postzegels.

Website: www.plaatfout.org

Plaatfouten bestaan al sinds er postzegels gedrukt worden. Het is echter moeilijk om een sluitende definitie van het begrip plaatfout te geven. Er bestaan primaire plaat-fouten, die op alle vellen van een drukvorm voorkomen, en secundaire plaatfouten, die tijdens het gebruik van een drukvorm door slijtage of andere beschadiging ontstaan en dus niet op alle vellen voorkomen. Door verontreiniging kunnen ook druktoevalligheden ontstaan en daar ligt dan ook de grens van ons verzamelgebied. Een druktoevalligheid, die op dezelfde positie blijft kan als plaatfout aangemerkt worden, maar zodra de positie veranderd, valt hij buiten ons verzamelgebied. De grote aantrekkingskracht van ons verzamelgebied ligt besloten in het feit dat maar een enkeling van de zegels uit een vel aan de afwijkende eis van een plaatfout voldoet en dat er dus speciaal naar gezocht moet worden.

Doelstellingen van de vereniging zijn:

- Het bevorderen van de kennis van plaatfouten.

- Het verspreiden van gegevens over plaatfouten.

- Het stimuleren van het verzamelen van plaatfouten.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken worden er per jaar vier clubbijeenkomsten gehouden in een centraal gelegen plaats in Nederland (momenteel Woudenberg). Daar is dan gelegenheid tot ruilen, aan- en verkoop van en het uitwisselen van gegevens over plaatfouten. Tijdens twee van deze bijeenkomsten vindt ook de ledenvergadering plaats. Verder worden er elk jaar vier veilingen georganiseerd. Het clubblad, "De Variant", verschijnt eveneens vier maal per jaar met een kleurenbijlage van 20 nieuw gevonden fouten en twee kleurenpagina's met meestal vier nieuwe PJ fouten. Deze laatste zijn door Joop van Biezen gecontroleerd en uiteraard is de positie in het vel door hem vastgesteld.

Tot nu toe zijn de volgende gratis studies voor leden verschenen:

- 4½ cent Bontkraag, een vervolg op de publicatie van F.H.M. Post.

- Uitgifte 1891 "Koningin met hangend haar".

- Studie van de 2½ cent cijfer 1876 door I. Zabel en H. Wicher.


 

Wanneer u meer informatie wenst of u zich wilt aanmelden als lid neem dan contact op met onze secretaris:

J. (Jan) Kraaijeveld
Kruisbooglaan 80
3233 RE Oostvoorne
Tel: 0181-484112
e-mail: secretaris@plaatfoutenclub.nl


        

 

Hierboven ziet u de afbeeldingen van twee nog niet door de NVPH of Wim Mast gecata-logiseerde plaatfouten. Ze zijn echter door Joop van Biezen wel van een plaatfout Joop (PJ) aanduiding voorzien, nadat hij ze in het NA* had gecontroleerd. Naar zijn mening zijn deze zegels een opname in een catalogus zeer zeker waard. Bekijkt u de vergrotingen maar eens en vorm uw eigen mening. De 245 heeft een witte vlek met een zwart vlekje links daarvan in

 
 

de straat voor de gevel. De vergrotingen links betreffen eerst een zegel zonder en dan een zegel met de fout 245PJ2. Zo is het verschil goed te zien. Dan komen de vergrotingen van de 246. Op het derde plaatje is de omgekeerde "V" en een rood stipje rechts boven te zien. Het vierde plaatje toont het stipje boven het puntdak rechts en het vijfde plaatje de twee stipjes boven de schoorstenen in het midden. Wanneer u de grote afbeelding van de zegel hierboven aanklikt krijgt u deze in een apart venster te zien. Door dit venster te vergroten (door de cursor bijvoorbeeld op de rechteronderhoek te zetten en dan uit te trekken) kunt u zelf nog meer afwijkende stipjes ontdekken.

* = Nationaal Archief, voorheen Museum voor communicatie


naar boven