Nederlandse Postzegelvereniging "De Plaatfout"
aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF)

Bestuur

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester:
     
H.G.W. Wenting J.E. van Biezen D.H.M. Haug
Didamseweg 18 Zicht 3 Johan de Meesterstraat 21-I
6901 JR Zevenaar 8061 MT Hasselt 2024 KW Haarlem
  tel: 038-4772366 06-10873792
hgwwenting@kpnmail.nl joop.van.biezen@freeler.nl dhmhaug@yahoo.com
     
veilingmeester: lid: hoofdredacteur:
     
C. Heikamp J. Smith J.E. van Biezen
Beekmos 4 De Linge 1 Zicht 3
3904 BL Veenendaal 3448 CS Woerden 8061 MT Hasselt
tel: 0318-552206 tel: 06-15641933 tel: 038-4772366
c.heikamp@casema.nl ingjsmith@hotmail.com joop.van.biezen@freeler.nl
     
Contributie: € 25,00 per jaar en eenmalig € 2,50 entreegeld
Toeslag verzending "Variant" naar buitenland: € 6,00

IBAN:(Rabobank)

NL98 RABO 0121 5990 43 t.n.v. "De Plaatfout" te Haarlem