Nederlandse Postzegelvereniging "De Plaatfout"
aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF)

Bestuur

Voorzitter(waarnemend): Secretaris: Penningmeester:
     
J. Smith J. Kraaijeveld W.J. van der Meer
De Linge 1 Kruisbooglaan 80 Chaamseweg 7
3448 CS Woerden 3233 RE Oostvoorne 5111 VL Baarle-Nassau
tel: 06-15641933 tel: 0181-484112 tel: 06-28352413
voorzitter@plaatfoutenclub.nl secretaris@plaatfoutenclub.nl penningmeester@plaatfoutenclub.nl
     
veilingmeester: lid: lid:
     
C. Heikamp    
Beekmos 4    
3904 BL Veenendaal    
tel: 0318-552206 tel: tel:
veilingmeester@plaatfoutenclub.nl
     
Contributie: € 30,00 per jaar en eenmalig € 2,50 entreegeld
Toeslag verzending "Variant" naar buitenland: € 10,00

IBAN:(Rabobank)

NL98 RABO 0121 5990 43 t.n.v. "De Plaatfout" te Baarle-Nassau